Η Physis Ingredients, θέλοντας να αξιοποιήσει την πλούσια Ελληνική χλωρίδα, εστιάζει το ενδιαφέρον της σε Ελληνικά ενδημικά είδη και προσβλέπει στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από αυτά.

Ξεκίνησε με συμβολαιακές καλλιέργειες αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, ενώ σύντομα επέκτεινε το ενδιαφέρον της και σε καρπούς με ισχυρές βιοδραστικές ιδιότητες.

Επιπλέον, η επιχείρηση επενδύει σημαντικά στην έρευνα ώστε να πιστοποιεί επιστημονικά τη δράση των προϊόντων της.

Η Physis Ingredients εγγυάται για την ποιότητα των προϊόντων της, προσφέρει λύσεις και αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη – προμηθευτή των βιομηχανιών στον κλάδο των φυσικών πρώτων υλών.

Image Alt

PRODUCTS

PRODUCTS

ALL PRODUCTS
BRANDED INGREDIENTS
BOTANICAL EXTRACTS
ESSENTIAL OILS

PhysisBest

PhysisBest is a mixture of extracts of four aromatic plants with high antioxidant capacity. The plants are certified organic and cultivated in Greece.

 • Rosemarine (Rosmarinus Officinalis)
 • Sage (Salvia Officinalis)
 • Lemon balm (Melissa Officinalis)
 • Thyme (Thymus Vulgaris)
Features
 • Developed under contract research with the Aristotle University of Thessaloniki, exclusively for Physis Ingredients
 • High antioxidant activity
 • Successfully tested in food & cosmetic applications
 • Produced out of organic raw material
 • Water-soluble
 • Available in powder & liquid form

 

COR-RED

COR-RED is an extract from cornelian cherry that gives red pigment. The cornelian cherry is a fruit full of anthocyanins and phenolic compounds, which make it ideal as raw material for colour production. Physis Ingredients cultivates cornelian cherries in own land in Greece and supervises its production in all stages.

Features

 • Developed under contract research with the Aristotle University of Thessaloniki, exclusively for Physis Ingredients
 • High content in anthocyanins and phenolic compounds, which offers better stability than other natural colouring substances
 • High stability
 • Successfully tested in beverage
 • Water-soluble
 • Available in powder & liquid form

 

 

CORNYME

CORnyme is a mixture of extracts & essential oils for supplement feed of productive ruminants.

Feautures:

 • Developed under contract research with the Aristotle University of Thessaloniki, exclusively for Physis Ingredients
 • High phenolic content and antioxidant status
 • Increases milk production
 • Promotes good health and alleviates of the animals’ heat stress during summer
 • Gives excellent taste, microbiological quality & chemical composition to the milk products (cheese, yogurt)

 

 
 

ORGANIC OREGANO

Active compounds:
Carvacrol, thymol

Characteristics & uses:

Cytotoxic

Antioxidant

Antibacterial

Anti-inflammatory

 Flavoring

 

 

 

ORGANIC THYME

Active compounds:

Rosmarinic acid, thymol

Characteristics & uses:

Antioxidant

Antibacterial

Anti-inflammatory

Flavoring

Antitussive

Antiseptic

 

 

 

ORGANIC ROSEMARY

Active compounds:

Rosmarinic Acid

Characteristics & uses:

Antioxidant

Antimicrobial

Anticoagulant

Anti-diabetic

Anti-inflammatory

Enhances memory and concentration

 

 

 

ORGANIC LEMON BALM

Active compounds:

Rosmarinic Acid

Characteristics & uses:

Antioxidant

Antimicrobial

Calming Herb

Promote sleep

Treat indigestion

 

 

 

ORGANIC SAGE

Active compounds:
Rosmarinic Acid

Characteristics & uses:

Antioxidant

Antimicrobial

Anti-diabetic

Anti-inflammatory

 

 

ORGANIC HYSSOP

Active compounds:

Flavanoids, glucosides, tannin

Characteristics & uses:

Alleviates respitory illnesses

Anti-inflammatory

 

 

 

CORNELLIAN CHERRY

Active compounds:

Anthocyanins & iridoids in fruits

Flavonoids & phenolic acids in leave

Characteristics & uses:

Strong antioxidant

Anti-inflammatory